http://piznajko.com.ua/wp-content/uploads/2016/08/09.jpg
09
http://piznajko.com.ua/wp-content/uploads/2016/08/03.jpg
03
http://piznajko.com.ua/wp-content/uploads/2016/08/04.jpg
04
http://piznajko.com.ua/wp-content/uploads/2016/09/08.jpg
08
http://piznajko.com.ua/wp-content/uploads/2016/08/06.jpg
06
http://piznajko.com.ua/wp-content/uploads/2016/09/07.jpg
07

Наші обовязки

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

(публічна оферта)

м. Київ

«__» _______   201__року

І. Центр раннього розвитку та творчості ” Пізнайко”, в подальшому “Центр” пропонує будь-якій особі укласти договір (публічна оферта), умови якого викладені нижче та являються незмінними та однаковими для всіх клієнтів.

ІІ. Пропозиція про укладення договору (оферти) може бути прийнята шляхом оплати обраної послуги (послуг) на умовах, зазначених у цій оферті. Оплачуючи послуги за цим договором особа (іменоване далі «Клієнт») приймає його умови і зобов’язується його виконувати.

ІІІ. Ця пропозиція діє без обмеження строку дії з моменту її затвердження керівником Центру. Умови даної оферти можуть бути змінені Центром в односторонньому порядку шляхом затвердження нової редакції  цієї оферти. Для клієнтів, які раніше уклали цей договір, його умови зберігають силу до закінчення дії оплаченого абонемента, після чого Клієнт зобов’язаний прийняти нові умови оферти або розірвати договір.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Центр надає консультаційно-інформаційні послуги з організації досугово-творчих і культурно-розважальних занять для дітей і дорослих (далі – «послуги»).

1.2. Вибір і оплата послуг проводиться відповідно до затвердженого прайс-листа Центру.

 

2. ОБОВЯЗКИИ СТОРІН

2.1. Центрзобов’язаний:

2.1.1. Організувати та забезпечити належне виконання послуг, передбачених в розділі 1 цього договору.

2.2. Клієнт зобов’язаний:

2.2.1. Своєчасно внести плату за надані послуги, зазначені в пункті 1.1 цього договору..

2.2.2. Завчасно повідомляти про неможливість відвідувати заняття.

2.2.3. Дбайливо ставитися до майна Центру.

2.2.4. Шанобливо ставитися до педагогів, інших працівників Центруї та до інших Клієнтів.

2.2.5. Дотримуватися діючих Правил Центру («Правила прийому та оплати» та «Правила відвідування Центру»).

 

3. ДІЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір вступає в силу з моменту оплати Клієнтом обраної послуги та діє протягом оплаченого періоду.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Центр несе матеріальну відповідальність у рамках розміру оплати за послугу, що надається (послуги).

4.2. Клієнт несе матеріальну відповідальність за псування майна Центру.

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Центр залишає за собою право не допустити на заняття з симптомами ГРВІ чи іншого інфекційного захворювання.

5.2. Клієнт має право в разі відсутності дитини через хворобу, надати відповідну медичну довідку, при цьому завчасно повідомити адміністратора Центру про відсутність дитини за станом здоров’я. У такому випадку пропущені заняття відпрацьовуються в додаткові дні за домовленістю з педагогом, або, за неможливістю відпрацювання, абонемент продовжується на кількість пропущених занять через хворобу. В інших випадках абонемент не продовжується.

5.3. Клієнт має право відмовитися від сплаченого абонемента і отримати назад кошти за заняття, які ще не відбулися, за вирахуванням 20% від сплаченої суми (плата за обслуговування клієнта).

5.4 Центр не здійснює діяльності у сфері державної освіти і відповідно не видає ніяких документів про завершення позашкільної освіти.

 

ФОП ГІПТЕНКО В.А.

Центр раннього розвитку та творчості «Пізнайко»

Свідотство про реєстрацію №097213

Ідетнифікаційний номер 2914405945

Підпишіться на розсилку